Línies d’ajut

 

 • DE NATURALESA PRIVADA:

Persones físiques o jurídiques:

 • Microempreses i PIMEs,
 • cooperatives,
 • associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 25%

que realitzin inversions en:

a) Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l’Annex I del Tractat de funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió elegible, a efectes d’aquesta ordre, inferior a 250.000€)

b) Empreses no agroalimentàries.

 

 • DE NATURALESA PÚBLICA:

  Persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya:

 • Ajuntaments,
 • consells comarcals,
 • Entitats Municipals Descentralitzades,
 • Consorcis, Associacions i Fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en igual o més d’un 25%)

que realitzin inversions en:

 1. Recuperació del patrimoni cultural i natural
 2. Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic
 3.  Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

 

 

* D’acord amb la definició establerta en la Recomanació de 2003/361/CE 6 de maig de 2003, tenen consideració de:

– Microempresa: Empresa que ocupa a menys de 10 persones i el seu volum de negocis anual o el balanç general anual no supera els 2 milions d’euros.

– Petita empresa: Empresa que ocupa a menys de 50 persones i el seu volum de negocis anual o el balanç general anual no supera els 10 milions d’euros.

– Mitjana empresa: Empresa que ocupa a menys de 250 persones i el seu volum de negocis anual no excedeix de 50 milions d’euros o el seu balanç general anual no supera els 43 milions d’euros.

tornar


 tornar

Amb la col·laboració de: