El Consorci LEADER PIRINEU OCCIDENTAL és l’entitat gestora dels ajuts LEADER a les nostres comarques, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01). Aquests ajuts estan cofinançats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i els fons FEADER.

El passat 21 de març es va tancar el termini per acollir-se als ajuts, i en aquesta convocatòria 2016 s’han rebut 84 sol·licituds: 08 a l’Alta Ribagorça, 23 al Pallars Jussà, 28 al Pallars Sobirà i 25 a la Val d’Aran.

S’ha presentat una inversió total de més de 6,8 Milions d’euros i una xifra d’ajut sol·licitat de més de 3,2 Milions d’euros, tot i que el pressupost disponible d’ajuts per aquesta convocatòria és de només 928.455,55 €.

Els ajuts s’atorgaran per concurrència competitiva i d’acord amb els criteris de valoració i priorització publicats a l’ORDRE ARP/8/2016, de 21 de gener.

Amb la col·laboració de: