El Departament d’Agricultura amplia els terminis administratius per gestionar els ajuts del programa Leader corresponents a la CONVOCATÒRIA 2018, segons l’Ordre ARP/50/2020, de 23 d’abril, per la qual s’acorda la continuació dels processos i la modificació dels terminis de determinats procediments en matèria de subvencions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquesta Ordre permet continuar amb els processos de certificació i aprovació dels ajuts LEADER de les convocatòries 2018 i 2019, respectivament, a la vegada que amplia el termini per a justificar els projectes Leader de la convocatòria 2018. D’aquesta manera, les empreses i les persones emprenedores que hagin rebut un ajut Leader en la convocatòria 2018 podran executar les seves inversions fins al proper 30 de setembre de 2020.

Aquesta mesura, que ha de servir per evitar endarreriments en els tràmits administratius i garantir l’aprovació i el pagament dels ajuts, va en consonància amb el Reglament d’Execució (UE) 2020/532 de la Comissió Europea, de 16 de abril de 2020, que estableix un seguit d’excepcions sobre els controls administratius i sobre el terreny aplicables al programa Leader que han de permetre agilitzat la gestió dels ajuts.

Entre altres mesures, aquesta Ordre considera els ajuts Leader indispensables per a la protecció de l’interès general, i per tant, entren en l’excepció a la regla general de suspensió de terminis de les entitats del sector públic.
També flexibilitza la justificació de les despeses de les actuacions en format electrònic, i juntament amb el Reglament esmentat, permet que, de forma justificada i durant la vigència de les mesures adoptades per fer front a la pandèmia de la COVID-19, es puguin substituir les visites de certificació dels expedients corresponents a la convocatòria 2018 dels ajuts Leader mitjançant proves documentals, una declaració responsable del beneficiari, i adjuntant fotografies georeferenciades. Això ha de permetre que els beneficiaris dels ajuts Leader puguin justificar les inversions de manera àgil i segura i puguin rebre el pagament de l’ajut al més aviat possible.

Així doncs, els Grups d’Acció Local i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya sumen esforços per activar l’economia dels territoris rurals tot i l’adversa situació actual.

Amb la col·laboració de: