ARCA, la xarxa catalana de Grups d’Acció Local, compareixerà al Parlament on explicarà que més de 50 entitats s’han adherit a la moció “Per a un desenvolupament rural sostenible, integral i integrador”

L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) presentarà aquest dimarts, al Parlament de Catalunya, la tasca que desenvolupen els Grups d’Acció Local de Catalunya i els resultats de la campanya “Per a un desenvolupament rural sostenible, integral i integrador”.  Una iniciativa que va nàixer com a resposta a la proposició de “Llei de foment del Desenvolupament Rural Sostenible en la programació i execució del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014‐2020 finançat per la Unió Europea”, admesa a tràmit al Parlament de Catalunya el passat dia 10 de gener; i que pretén sensibilitzar a les institucions, organismes, grups polítics, empreses i persones sobre la importància de la concertació territorial, la planificació conjunta i l’enfocament integradors que haurien de tenir les polítiques en els nostres territoris rurals.

El programa LEADER, a través dels Grups d’Acció Local, és l’únic que destina fons exclusivament als territoris rurals, tot donant suport econòmic i tècnic a l’emprenedoria i a l’activitat econòmica. Tant és així, que en el període d’execució 2007‐2013 va propiciar la creació de 565 empreses, la millora o ampliació de 958 empreses ja en funcionament, la creació de 1.697 nous llocs de treball i la consolidació del 8.986 ja existents.

Iniciada el dia 16 de febrer, la campanya ja compta amb més de 50 entitats adherides d’àmbits tan diversos com el mediambiental, polític, agrari, cooperatiu, etc.. Un fet que demostra la necessitat que tots els agents del territori han de treballar conjuntament i de forma transversal pel desenvolupament sostenible dels territoris rurals; creant així entorns vius i dinàmics.

Al llarg de la compareixença es posarà en valor els resultats palpables i quantificables de la feina del programa LEADER a Catalunya (llocs de treball i dinamització econòmica), els reptes que s’han d’afrontar per al bon desenvolupament dels nostres territoris (destacats en la moció esmentada), així com de l’evolució del programa i de les perspectives davant el futur programa 2020‐24.

Desenvolupament rural, Grups d’Acció Local, programa LEADER

Més informació:
Gemma Ribalta Sala
Tècnica de ComunicacióARCA
comunicacio@arca‐dr.cat
www.desenvolupamentrural.cat

Amb la col·laboració de: