“LEADER NATURA”

Desenvolupament sostenible dels espais naturals de Catalunya

 

A Catalunya els espais naturals protegits representen un 31% del territori i actualment la seva importància esdevé no sols la conservació d’alguns dels elements de més valor natural i paisatgístic del país, si no que a més representen un important element en la configuració de l’estructura turística del territori. La seva rellevància en el desenvolupament socioeconòmic del propi espai i de la seva zona d’influència requereixen que més enllà de la gestió en termes de protecció i conservació, es treballi per a la dinamització de l’ús d’aquests espais a partir de plans de desenvolupament sostenible que garanteixin la compatibilitat la conservació amb l’ús públic i turístic.

El projecte FemPARC que es va dur a terme l’any 2014, tenia com a objectiu principal:  “Fomentar la col·laboració dels diversos agents socials implicats i la cooperació territorial, per tal d’elaborar Plans d’Acció (accions) que tinguin com a finalitat el desenvolupament socioeconòmic dels espais naturals protegits i les seves zones d’influència. Un desenvolupament sostenible que garanteixi la compatibilitat amb la protecció i la conservació”.

En aquest projecte participaven 7 grups GAL i 6 espais naturals protegits. Entre les accions principals que es van dur a terme destaquem:

 • Taules de concertació territorials
 • Disseny i publicació de propostes ecoturístiques (zona Pirineus)
 • Disseny i publicació de packs turístics (zona Tarragona)
 • Jornades de formació i de presentació de resultats

Amb el projecte FemPARC es pretenia treballar amb els organismes públics que gestionen els espais per tal de poder elaborar plans de desenvolupament.

logo Leader Natura

El desenvolupament socioeconòmic del propi espai i de la seva zona d’influència requereixen que més enllà de la gestió en termes de protecció i conservació

La proposta del projecte en aquesta nova edició, ara amb el nom de LEADER NATURA, és redireccionar l’agent principal de col·laboració amb el projecte, essent aquest ara l’agent privat. Es tracta doncs de donar suport a les petites empreses i/o ens que duen a terme activitats en els espais naturals protegits i les seves zones d’influència, i que aquests espais i els recursos naturals en són el seus inputs. Així com altres activitats relacionades amb producte local, gastronomia, patrimoni, cultura, allotjament, etc.

Es vol donar continuïtat a les accions dutes a terme en l’edició anterior, establir treball col·laboratiu i en xarxa en les taules de concertació, i elaborar propostes d’experiències rurals i de natura que siguin comercialitzables, viables i sostenibles.

Enguany el projecte estarà format per 9 grups GAL i 12 espais naturals protegits. L’objectiu principal del projecte Leader NATURA és fomentar el desenvolupament  socioeconòmic de les zones rurals, en particular dels espais naturals protegits i les seves àrees perifèriques i d’influència inclosos en territori Leader, en coordinació amb els agents i empreses locals, i tenint en compte la compatibilitat de la conservació i la sostenibilitat de l’entorn, i de les activitats que s’hi duen a terme.

Mapa 1 Grups d’Acció Local (Leader) participants en el projecte

Mapa 1 Grups d’Acció Local (Leader) participants en el projecte

 

 

La proposta del projecte en aquesta nova edició, ara amb el nom de LEADER NATURA, és redireccionar l’agent principal de col·laboració amb el projecte, essent aquest ara l’agent privat. Es tracta doncs de donar suport a les petites empreses i/o ens que duen a terme activitats en els espais naturals protegits i les seves zones d’influència, i que aquests espais i els recursos naturals en són el seus inputs. Així com altres activitats relacionades amb producte local, gastronomia, patrimoni, cultura, allotjament, etc.

Es vol donar continuïtat a les accions dutes a terme en l’edició anterior, establir treball col·laboratiu i en xarxa en les taules de concertació, i elaborar propostes d’experiències rurals i de natura que siguin comercialitzables, viables i sostenibles.

Enguany el projecte estarà format per 9 grups GAL i 12 espais naturals protegits. L’objectiu principal del projecte Leader NATURA és fomentar el desenvolupament  socioeconòmic de les zones rurals, en particular dels espais naturals protegits i les seves àrees perifèriques i d’influència inclosos en territori Leader, en coordinació amb els agents i empreses locals, i tenint en compte la compatibilitat de la conservació i la sostenibilitat de l’entorn, i de les activitats que s’hi duen a terme.

En el projecte Leader NATURA cooperen 9 Gals del territori català:

 • Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
 • Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya
 • Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura
 • Consorci Leader Desenvolupament Rural del Camp
 • Consorci Alt Urgell – Cerdanya
 • Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
 • Consorci Leader Pirineu Occidental
 • Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
 • Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques

Els espais naturals partícips en el projecte són els següents:

 • Paratge Natural d’Interès Nacional del Massís Del Pedraforca
 • Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet
 • Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
 • Parc Natural de l’Alt Pirineu
 • Parc Natural de la Serra De Montsant
 • Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
 • Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser
 • Parc Natural del Cadí-Moixeró
 • Parc Natural del Delta de l’Ebre
 • Parc Natural dels Ports
 • Reserva Nacional de Caça de Boumort
 • Reserva Nacional de Caça de Cadí

Desenvolupament sostenible

La creació dels espais protegits en sí ja genera una atracció turística que amb els anys ha fet incrementar el nombre de visitants als territoris on s’ubiquen i l’aparició de noves empreses i activitats adreçades a aquest turisme.

Conscients d’aquest fet diverses administracions i ens han dut a terme estratègies en aquesta línea: Assessorament i suport a l’activitat agropecuària, essent el sector primari un element clau per a la conservació dels espais naturals protegits; promoció de mesures i actuacions sectorials basades en incentius econòmics mitjançant les subvencions; desenvolupament de models sostenibles (de tipus turístic, recreatiu, cultural i educatiu) com és la Carta europea de turisme sostenible (CETS) en el cas del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i el Parc Natural del Delta de l’Ebre.

Tenint en compte que en la majoria de casos de gestió dels espais naturals s’estableixen instruments de planificació centrats en la protecció del patrimoni natural, que els espais naturals protegits incorporen notables valors de patrimoni cultural, agrícola i ramader, que actualment s’hi desenvolupen iniciatives turístiques com són els itineraris definits, senyalitzats i comercialitzats (Itinerànnia, Pedals de Foc, Carros de Foc, Camí dels Bons Homes, Pedals dels Ports, etc.) i l’elevada influència en el desenvolupament econòmic dels territoris on estan situats, el disseny i implementació de plans de desenvolupament econòmic com a eines de gestió per compatibilitzar la conservació, el desenvolupament sostenible i la millora del nivell de vida de la població esdevé una necessitat important.

Per tant, tenint en compte que alguns dels reptes que es plantegen en relació als espais naturals protegits són:

– La gestió de qualitat d’aquests espais per a la seva conservació i protecció
– El canvi climàtic
– El turisme
– Les comunitats locals

I com compatibilitzar aquests factors.

El organismes que gestionen els diferents espais naturals protegits i els propis departaments responsables de la generalitat de Catalunya, treballen per la millora en la gestió, protecció i conservació dels espais, així com en iniciatives per a fomentar el desenvolupament socioeconòmic del territori.

Des del projecte es pretén contribuir en el desenvolupament socioeconòmic de les zones i àrees d’influència dels espais naturals protegits. En aquesta edició del projecte, a partir de la creació de propostes d’experiències de natura, i la seva posterior difusió, que afavoreixin activitats econòmiques sostenibles i valoritzin els recursos naturals del territori.

Aquest projecte es desenvolupa  en el marc dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d’acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01), i està cofinançat pel Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural  (FEADER).

 

 

Consorci Leader Pirineu Occidental