GUSTUM. Productes de la Terra

És un projecte de cooperació catalana LEADER en què participen tots els Grups d’Acció Local (GAL), i que té per objectiu fomentar el desenvolupament rural a través de la promoció dels productes agroalimentaris de qualitat que es produeixen al territori, en sinergia amb la restauració, el turisme i el comerç.

Aquest projecte sorgeix de la iniciativa de cooperació estatal “Gustum”, desenvolupada durant els anys 2009 a 2014, i en la que participen els 6 grups Leader de la província de Lleida.

La transformació dels productes agraris n’augmenta el valor afegit i incrementa les rendes de la població rural, garantint la seva permanència a les zones rurals i preservant el paisatge agrari del territori.

Si a més la comercialització d’aquest producte es realitza en la mateixa zona on es produeix, s’activa l’economia local a l’hora que el consumidor es beneficia d’un producte de qualitat i col·labora amb el manteniment de l’economia i el paisatge del territori. Així mateix, la cuina tradicional també s’ha construït en base a aquests productes que li donen identitat.

Logo Gustum

La transformació dels productes agraris n'augmenta el valor afegit i incrementa les rendes de la població rural.

Amb el projecte GUSTUM es pretén:

  • Augmentar el grau de coneixement dels productes locals i dels seus productors dins del propi territori.
  • Valoritzar aquests productes i identificar-los com a productes de qualitat organolèptica i nutricionalment, però també com a elements de cultura i identitat del territori.
  • Identificar els productors i els productes del territori.
  • Facilitar eines als productors per promocionar i comercialitzar el seu producte.
  • Afavorir l’associacionisme en el sector agroalimentari.
  • Vincular el sector agroalimentari amb la restauració i les rutes turístiques de la zona, tot cercant un desenvolupament rural integral.

Sota el paraigües de Gustum s’ha aconseguit fer visible el producte local i aquells que el fan possible donant-los a conèixer en el seu àmbit més proper i ajudant-los a obrir nous canals de comercialització.

http://gustum.org/el-proyecto

Amb la col·laboració de: