El Consorci

 

El Consorci Leader Pirineu Occidental és l’òrgan gestor dels ajuts Leader a les nostres comarques, i modifica la seva denominació del fins ara, Consorci CEDER Pallars-Ribagorça, arrel de la recent adhesió de la comarca de la Val d’Aran com a territori Leader.

Està constituït com a Grup d’Acció Local (GAL) i composat per representants d’entitats públiques locals i d’entitats de caràcter privat representatives dels sectors productius i econòmics del territori, en una relació d’equilibri aproximadament al 50 % entre ambdues.

Durant el període 2007-2013 el Consorci CEDER Pallars Ribagorça ha desenvolupat la seva activitat en l’àmbit territorial de les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, format pels seus 32 municipis, amb una superfície de 3.148 km2 i una població de 24.623 hab; en el nou període 2014-2020, el Consorci Leader Pirineu Occidental amplia amb 1 comarca més (9 municipis de la Val d´Aran, 41 municipis en total) i passa a tenir una superfície de  3.781,5 km2 i 34.616 hab.

La finalitat del Consorci és promoure accions per fomentar els sectors productius del territori i el desenvolupament rural, mitjançant l’aplicació de la metodologia LEADER, a través de la gestió i proposta d’ajuts, i el desenvolupament de diversos projectes de cooperació.

TERRITORI

ENLLAÇOS D’INTERÈS

Organigrama

Organigrama

Amb la col·laboració de: