Gestió Sostenible Rural: cap a la consolidació de territoris smart

És un projecte de cooperació LEADER en el qual participen tots els Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya. El projecte situa la responsabilitat social empresarial (RSE) com a eix estratègic d’un model de desenvolupament socioeconòmic territorial que implica i alinea totes les parts interessades cap a un mateix repte comú: la construcció de territoris responsables i “intel·ligents”.

El projecte es fonamenta en una pràctica experimentada durant la Iniciativa Leader Plus a la comarca de la Garrotxa (Girona), que compromet a les organitzacions beneficiàries d’una subvenció a adoptar polítiques de gestió econòmica, social i ambiental respectuoses amb les persones i amb el seu entorn.

Aquesta metodologia es basa en una eina específica de diagnòstic i mesura de la RSE anomenada Codi de Gestió Sostenible i en un procés de tutorització, individualitzat a cada organització, per implantar accions de millora. El procés ha comptat amb el suport explícit del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat, que, l’any 2009, va aprovar incorporar aquesta metodologia de diagnòstic i acompanyament a les empreses dins els procediments de gestió dels ajuts Leader del PDR 2007-2013.

Logo Gestió Sostenible

Aquesta metodologia es basa en una eina específica de diagnòstic i mesura de la RSE anomenada Codi de Gestió Sostenible

Com a objectius més específics del projecte hi ha:

  • Fomentar la gestió de la responsabilitat social de les organitzacions públiques i privades dels 13 territoris Leader de Catalunya, a partir d’una metodologia compartida de treball: El Codi de Gestió Sostenible.
  • Afavorir el diàleg i la intercooperació entre organitzacions per establir i afrontar els nous reptes territorials cap a la sostenibilitat.
  • Comunicar i posar en valor els èxits en matèria de creixement intel·ligent, sostenible i integrador dels territoris rurals de Catalunya.(Responsabilitat Social Territorial).

http://ca.gsrural.org/el-projecte/gestio-sostenible-rural/

Amb la col·laboració de: