MASIES + SOSTENIBLES

És un projecte de cooperació LEADER on participen deu Grups d’Acció Local (GAL) del territori català. El projecte pretén conèixer la situació actual dels habitatges rurals aïllats i dels seus habitants, i millorar-ne les seves condicions vida.

Les masies han estat històricament un símbol d’autosuficiència i sostenibilitat en el medi rural. Amb aquest projecte es busca impulsar la rehabilitació, sostenibilitat i autosuficiència d’aquests habitatges, mitjançant alternatives sostenibles i renovables que afavoreixen la seva pervivència en el temps, i que alhora millorin les condicions de vida dels seus habitants, d’acord amb les seves necessitats i les comoditats actuals.

Amb aquest projecte es vol tendir cap a la sostenibilitat i l’autosuficiència de les masies. En el context actual de crisi econòmica, energètica i ambiental, i tenint en compte els recursos existents al territori i la tecnologia de la que disposem, l’hàbitat dispers ha de fer una clara aposta per actuacions que millorin la sostenibilitat del sistema.

Logo Masies + Sostenibles

El projecte ha estat guardonat amb una menció honorífica del Premi de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 2012

  • Conèixer l’estat actual de les masies i el nivell de sostenibilitat que presenten.
  • Implantar i posar en valor un model d’autosuficiència i sostenibilitat a les masies.
  • Instaurar noves tecnologies i sistemes constructius que donin resposta als reptes ambientals i arquitectònics de les masies.
  • Fomentar el coneixement i la cooperació entre empreses, professionals i habitants del medi rural.

L’impacte de “Masies + Sostenibles” ha estat quantitatiu, pel que fa a les activitats realitzades i el nombre de participants; i qualitatiu, havent esdevingut un referent en l’àmbit de la sostenibilitat en el medi rural, tant per administracions, empreses, professionals, i mitjans de comunicació; com pels habitants del territori.

És important subratllar que el projecte ha estat guardonat amb una menció honorífica del Premi de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 2012, en la modalitat de protecció i millora del medi ambient en l’àmbit de l’energia sostenible; i amb el Premi de Ciències Ambientals del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya 2012, en la categoria d’iniciativa empresarial.

http://www.masiessostenibles.cat/projecte/

Amb la col·laboració de: