VI + NET

El projecte Vi+Net pretén que els petits cellers coneguin la seva petjada de CO2 i que es comprometin en la reducció de GEH. A més també s’insta que participin activament en la lluita contra les conseqüències del canvi climàtic.

Aquesta iniciativa no deixa de ser una nova i decidida aposta pel binomi productes de qualitat – territori de qualitat. Vi + Net es basa justament en la valorització dels productes locals (concretament del vi) i del propi territori, ja que no es pot entendre el producte de manera deslligada del territori i dels paisatges on creix i es desenvolupa, i que el doten d’una personalitat única i diferenciada.

Logo Vi + Net

La transformació dels productes agraris n'augmenta el valor afegit i incrementa les rendes de la població rural.

Com a objectius més específics del projecte hi ha:

  1. Definició d’una metodologia estandarditzada per mesurar la petjada de carboni en tot el procés d’elaboració del vi
  2. L’elaboració d’un manual de bones pràctiques vitivinícoles
  3. Formació dirigida a viticultors i tècnics de petits cellers del territori, en relació a eines, metodologies i tècniques en l’àmbit de la disminució dels GEH
  4. La difusió del projecte, tot posant en comú les experiències i els resultats, i fomentant la transversalitat i la complementarietat amb altres entitats del mateix territori
  5. La creació d’estructures de treball en xarxa que col·laborin activament

Encara que aquest projecte s’inicia a tot Catalunya aquest any 2014, es tenen resultats corresponents al projecte de cooperació estatal “+Vino ´CO2” on va participar el Consorci Leader Priorat – Baix Camp

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/2014_06_Projecte-cooperacio-Vi-net_dest1-00002

Amb la col·laboració de: